Tietosuojaseloste

Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien. 

1. Rekisterinpitäjä 
Keiteleen PRT-Sähkö Ky Yrittäjäntie 2, 72600 Keitele puh. 010 548 9599 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Heiskanen Arja p. 010 548 9592 

3. Rekisterin nimi 
Keiteleen PRT-Sähkö Ky asiakasrekisteri 
Keiteleen PRT-Sähkö Ky henkilöstöhallinnon rekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Asiakassuhteet: laskutuksen, tarjousten hoitaminen. 
Palvelusuhteen (työntekijät) hoitamiseksi. 
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 pykälään. 

5. Rekisterin tietosisältö 
Asiakassuhteet: 
- etu- ja sukunimi - yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) - tiedot tilatuista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta 
Palvelusuhteet: nimi, sosiaaliturvatunnus, verotustiedot, yhteystiedot 

6. Säännön mukaiset tietolähteet
Rekisteröidyn ilmoittamat tiedot ja erilaisista palveluista (mm. Fonecta) 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Asiakassuhteet: henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
Palvelusuhteet: palkanmaksuun liittyvät tiedot luovutetaan palkanlaskijalle ja kirjanpitäjälle, muille ulkopuolisille tietoja ei luovuteta. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Manuaalinen sisältö: 
Asiakassuhteet: Manuaalinen aineisto suojataan arkistolainsäädännön mukaisesti. Tietoihin pääsevät vain niitä työtehtävissään tarvitsevat henkilöt. 
Palvelusuhteet: Manuaalinen aineisto suojataan arkistolainsäädännön mukaisesti. Käyttö rajattu vain toimistohenkilöstön käyttöön. Rekisteriin tallennetut terveystiedot salassa pidettäviä. 

ATK:lla käsiteltävät tiedot: 
Asiakassuhteet: ATK:lla käsiteltävät tiedot suojataan riittävällä turvavarmennuksella, palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Käyttö rajattu vain toimistohenkilöstön käyttöön. 
Palvelusuhteet: Käyttö rajattu vain toimistohenkilöstön käyttöön. Järjestelmäsuojauksia on toteutettu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Rekisteriin tallennetut terveystiedot ovat salassa pidettäviä. 

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus 
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys asiakaspalveluumme. 
Keiteleen PRT-Sähkö Ky (0597355-7)
Yrittäjäntie 2, 72600 Keitele
puh. 010 548 9599
(c)2022, Kaikki oikeudet pidätetään
Vierailijoita: 3051743